Jumat, 09 Mar 2018, 21:59:36 WIB, 73 View Administrator, Kategori : Sekolah

SMK Munshi Abdullah Melaka, Malaysia mengadakan kerjasama dengan SMP Negeri 10 Pekanbaru Riau, Indonesia dalam pembangunan pendidikan dan pertukaran maklumat berkaitan kurikulum untuk penambahbaikan dalam proses pengajaran dan pembelajaran berkualitas antarbangsa.

Tuliskan Komentar